Rodokmen - Jakub Cabal

Genealogický web o předcích Jakuba Cabala a o rodech Cabalů, Šellů, Minaříků a Malinků z Rakvic

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


rodcabal

Rod Cabalů z Rakvic

Už v roce 2014 po usilovném bádání jsem sestavil jednoduchý rodokmen mého rodu. Postupem času jsem do něj přidával nové informace a opravoval chyby. Současnou verzi si prohlédnout zde: Rodokmen rodu Cabalů z Rakvic (aktualizováno dne 27.06.2017). Mimo to v současnosti pracuji na podrobném rodpisu celého rodu Cabalů z Rakvic. Tato kniha bude mít mnohem více než 50 stran, ale bude dostupná jen pro vybrané zájemce. První vydání se mi snad podaří dopsat do konce roku 2017.

Nyní vám ještě popíšu vybrané členy tohoto rodu z mé přímé větve. Příjmení osob jsou uvedena v současné češtině. Příjmení Cabal se asi do roku 1870 psalo také jako Czabal.

Jiří Cabal (? – 06.11.1697)

Zakladatelem mého rodu je Jiří Cabal (dříve se naše příjmení psalo Czabal), který přišel do Rakvic mezi lety 1673 a 1682. Zemská lánová vizitace, která byla provedena dne 03.05.1673, ještě rod Cabal v Rakvicích nezachytila. V této době po třicetileté válce byla v Rakvicích ještě spousta usedlostí opuštěných. Třicetiletá válka obec Rakvice a okolní kraj velmi silně zasáhla. Z kupní smlouvy o prodeji hodonínského panství ze dne 29.09.1692 je známo, že v Rakvicích byl obnovený kostel a škola. Ve věži kostela byl zvon ulitý v roce 1668.

Nejstarší písemná zmínka o Jiřím Cabalovi pochází ze dne 06.09.1682, kdy se jemu a jeho manželce Marianě (asi 1655 – 14.11.1715) narodil syn Václav. Jiří Cabal měl podle matričních záznamů se svou manželkou Marianou asi čtyři děti:

- Anna   (? – ?)          - vzala si Martina Machače
- Václav  (06.09.1682 – 16.11.1704) - zemřel jako svobodný
- Martin  (04.11.1686 – 17.08.1742) - vzal si Annu Dobšíčkovou
- Kateřina (18.10.1693 – 09.04.1765) - vzala si Pavla Machače

Další písemná zmínka o Jiřím Cabalovi pochází z urbáře hodonínského panství z roku 1691, kde je zapsáno, že Jiří Cabal hospodařil na půllánu v Rakvicích (dnešní dům s číslem 30) a kolik musel odvádět vrchnosti dávek (platů). Další písemný záznam o Jiřím Cabalovi je až o jeho smrti, zemřel dne 06.11.1697 v Rakvicích.

Martin Cabal (04.11.1686 – 17.08.1742)

Martin Cabal se narodil dne 04.11.1686 Jiřímu Cabalovi a jeho manželce Marianě. Dne 13.09.1705 se oženil s Annou Dobšíčkovou (19.03.1685 – 30.04.1765). Jeho manželka Anna byla dcera Jana Dobšíčka (1650 – 18.09.1730) z Velkých Bílovic. Podle matričních záznamu se Martinu Cabalovi s manželkou Annou narodilo asi devět dětí:

- Václav  (28.09.1706 - 20.07.1708) - zemřel jako dítě
- Jan   (01.08.1708 - 22.11.1773) - dvakrát ženatý
- Anna   (14.05.1710 - 17.03.1712) - zemřela jako dítě
- Mariana (21.02.1712 - 20.02.1719) - zemřela jako dítě
- Kateřina (26.11.1713 - 10.10.1750) - vzala si Martina Hádla
- Kristýna (08.07.1716 – 14.03.1757) - vzala si Josefa Osičku
- Veronika (06.09.1718 - 22.04.1719) - zemřela jako dítě
- Tomáš  (08.12.1720 - 20.04.1722) - zemřel jako dítě
- Marina  (20.02.1725 - po 1744)  - vzala si Václava Skočovského

Martin Cabal zemřel dne 17.08.1742 v Rakvicích. Jeho manželka Anna zemřela o 23 let později dne 30.04.1765.

Jan Cabal (01.08.1708 – 22.11.1773)

Jan Cabal se narodil dne 01.08.1708 v Rakvicích Martinu Cabalovi a jeho manželce Anně. Když mu bylo patnáct let, viděl jak dne 16.03.1724 přitáhli do Rakvic pruští vojáci (lidově označováni jako „prajzi“). Jejich major Antonín von Klüstz vypsal pro Rakvice výpalné 430zl. O sedm let později, když mu bylo dvaadvacet let, se dne 21.01.1731 Jan Cabal oženil s Marianou Jílkovou (10.08.1711 – 12.05.1756) dcerou Jakuba Jílka z Rakvic. Podle matričních záznamů se Janu Cabalovi a jeho manželce Marianě narodilo asi deset děti:

- Jan Jiří (14.04.1732 – 15.04.1733) – zemřel jako dítě
- Apolonie (11.02.1734 – ?)     – osud neznámý
- Kateřina (13.11.1735 – 12.12.1735) – zemřela jako dítě
- Marina  (26.12.1736 – 05.01.1741) – zemřela jako dítě
- Alžběta (30.12.1739 – 28.02.1762) – zemřela svobodná
- Veronika (03.02.1743 – 18.05.1756) – zemřela jako dítě
- Marina  (21.03.1745 – 02.04.1745) – zemřela jako dítě
- Matyáš  (06.02.1746 – ?)     – osud neznámý
- Jan   (31.05.1747 – 21.03.1817) - vzal si Kateřinu Holubovou
- Ludmila (21.09.1750 – ?)     – osud neznámý

Podle záznam v rustikálním katastru z roku 1749 víme, že Jan Cabal žil v Rakvicích jako půlláník v domě s dnešním číslem 137. Manželka Mariana mu zemřela dne 12.05.1756. Protože Jan Cabal měl hodně děti a potřeboval někoho, kdo by se o ně staral, rozhodl se podruhé oženit. V té době to bylo naprosto běžné. Dne 27.01.1763 se ovdovělí Jan Cabal oženil s Rozálií Cibulovou (22.08.1733 – 14.03.1788) vdovou po Janu Fintajslovi. Podle matričních záznamů se Janu Cabalovi s druhou manželkou narodilo ještě asi dalších šest dětí:

- Anna   (03.04.1764 – 01.08.1829) – vzala si Jakuba Zemralka
- Kateřina (24.11.1765 – 28.12.1766) – zemřela jako dítě
- Barbora (23.11.1767 – 13.12.1767) – zemřela jako dítě
- Kateřina (23.11.1767 – ?)     – osud neznámý
- Josef  (18.03.1770 - 17.04.1770) – zemřel jako dítě
- Tomáš  (18.12.1771 – 08.04.1824) – vzal si Annu Průdkovou

Jan Cabal umírá dne 22.11.1773 v Rakvicích v domě číslo 57. Jeho druhá manželka Rozálie umírá o necelých patnáct let později dne 14.03.1788 v Rakvicích v domě číslo 57.

Jan Cabal (31.05.1747 – 21.03.1817)

Jan Cabal se narodil dne 31.05.1747 v Rakvicích Janu Cabalovi a jeho ženě Marianě. Další písemná zmínka o Janu Cabalovi je až záznam o jeho svatbě. Dne 02.02.1768 si bere za ženu Kateřinu Holubovou (1744 – 15.11.1806) dceru Matyáše Holuba z Rakvic. Podle matričních záznamů měl Jan Cabal s manželkou Kateřinou asi jedenáct dětí:

- František (02.10.1768 - 14.06.1800) - vzal si Annu Schwidrkol
- Kateřina (02.10.1768 - 03.04.1769) - zemřela jako dítě
- Václav  (26.09.1770 - 22.10.1770) - zemřel jako dítě
- Terezie  (13.12.1771 - 30.09.1772) - zemřela jako dítě
- Josef   (05.03.1774 - 06.02.1803) - vzal si Marianu Dobrovolnou
- Anna   (05.05.1776 - ?)     - vzala si Josefa Ilčíka
- Jan    (20.04.1778 - 20.06.1778) - zemřel jako dítě
- Barbora  (29.11.1779 - 26.05.1780) - zemřela jako dítě
- Jana   (25.12.1782 - 01.06.1783) - zemřela jako dítě
- Václav  (03.08.1784 - 01.05.1786) - zemřel jako dítě
- Jana   (29.03.1788 - 13.07.1788) - zemřela jako dítě

Jan Cabal byl dvakrát rychtářem v Rakvicích, poprvé v období mezi roky 1787 a 1793, podruhé v letech 1798 až 1805. Dokazuje to například josefínský katastr na obrázku, který dne 24.05.1788 stvrdil svým podpisem spolu s dalšími představenými obce Rakvice. Rychtář v té době zastával moc policejní, vedl evidenci roboty, byl volný od roboty a byl zřízencem vrchnosti, která ho jmenovala.

Josefínský katastr s podpisy představených obce Rakvice včetně podpisu rychtáře Jana Cabal ze dne 24.05.1788. Josefínský katastr s podpisy představených obce Rakvice včetně podpisu rychtáře Jana Cabal ze dne 24.05.1788.

Někdy mezi lety 1790 a 1810 nechal Jan Cabal postavit chalupu (č. 179) v Rakvicích, kterou po jeho smrti získal jeho vnuk Augustin Cabal. Tato chalupa stojí v Rakvicích dodnes. Dne 15.11.1806 v domě číslo 137 v Rakvicích mu zemřela manželka Kateřina. Jan Cabal umírá dne 21.03.1817 v Rakvicích v domě číslo 137. Dům v Rakvicích číslo 137 po smrti Jana Cabala připadl jeho dceři Anně a jejímu manželovi Josefu Ilčíkovi (08.03.1775 - 20.11.1831).

Josef Cabal (05.03.1774 – 06.02.1803)

Josef Cabal se narodil dne 05.03.1774 v Rakvicích v domě číslo 31 Janu Cabalovi a jeho manželce Kateřině. Dne 14.05.1793 si vzal za manželku Marianu Dobrovolnou (asi 1775 – ?) dceru Karla Dobrovolného půlláníka z Brumovic. Svatba se konala v Brumovicích, kde po svatbě Josef Cabal s manželkou žil v domě číslo 72. Podle matričních záznamů Josef Cabal s manželkou Marianou měli celkem čtyři děti:

- Augustin (17.08.1794 – 14.03.1798) – zemřel jako dítě
- Cyril  (22.11.1797 – 19.05.1798) – zemřel jako dítě
- Augustin (20.08.1799 – 23.06.1845) - vzal si Eleonoru Papežovou
- Cyril  (20.10.1802 – 27.04.1803) – zemřel jako dítě

Josef Cabal umírá již v 28 letech dne 06.02.1803 v Brumovicích v domě číslo 72, příčinou úmrtní byla pravděpodobně tuberkulóza nebo nádorové onemocnění.

Augustin Cabal (20.08.1799 – 23.06.1845)

Augustin Cabal se narodil dne 20.08.1799 v Brumovicích v domě číslo 72 Josefu Cabalovi a jeho manželce Marianě. V době, kdy měl čtyři roky mu zemřel otec. V roce 1820 již vlastní dům číslo 179 v Rakvicích, který nejspíše získal po smrti svého dědečka Jana Cabala, který tento dům vlastní dříve.

Dne 16.11.1824 se oženil s Eleonorou Papežovou (19.04.1803 – 14.08.1871) dcerou Františka Papeže podruha z Rakvic. Za svědky jim šli Jan Cibula a jeho strýc Josef Ilčík. Podle matričních záznamů měl Augustin Cabal s manželkou Eleonorou osm dětí:

- Mariana  (03.08.1825 – 02.05.1828) – zemřela jako dítě
- Jan    (16.08.1827 – 01.09.1828) – zemřel jako dítě
- Jan    (06.08.1829 – 18.09.1886) – vzal si Terezii Korčákovou
- Petr   (27.05.1831 – 23.10.1832) – zemřel jako dítě
- Martin  (18.10.1833 – 31.01.1908) – vzal si Marínu Kynickou
- Veronika (03.02.1837 – 26.02.1838) – zemřela jako dítě
- Pavel   (12.06.1839 – 10.12.1911) – vzal si Marianu Švástovou
- František (26.11.1843 – 23.02.1927) – vzal si Josefu Švástovou

Někdy mezi lety 1827 a 1829 se Augustin Cabal s rodinou pravděpodobně přestěhoval do domu číslo 29 v Rakvicích, kde následně dne 23.06.1845 zemřel. Příčinou jeho úmrtí byla vodnatelnost. Jeho manželka Eleonora si dne 11.05.1851 vzala Tomáše Štefku (17.11.1807 – 27.08.1855) z Rakvic. Eleonora zemřela stářím dne 14.08.1871.

Pavel Cabal (12.06.1839 – 10.12.1911)

Pavel Cabal se narodil ve středu 12.06.1839 v Rakvicích v domě číslo 29 Augustinu Cabalovi a jeho manželce Eleonoře. Dne 05.02.1866 se oženil s Marianou Švástovou (23.04.1843 – 17.01.1924) dcerou Jana Švásty z Rakvic. Pavel Cabal byl podruhem v Rakvicích a postupně žil v domech s čísly 29, 132, 255 a 201. Podle matričních záznamů měl Pavel Cabal s manželkou Marianou jedenáct dětí:

- Jan    (10.06.1867 - před 1923) - vzal si Marií Krůzovou
- Celestina (22.03.1869 - 1968)    - vzala si Josefa Pavla Pohla
- Josefa  (15.03.1871 - ?)     - osud neznámý
- Pavel   (02.01.1873 - 13.08.1951) - vzal si Marii Vaculovičovou
- Simeon  (16.02.1875 - 22.11.1875) - zemřel jako dítě
- Julie   (07.02.1877 - 27.07.1878) - zemřela jako dítě
- Julie   (30.06.1879 - 25.02.1881) - zemřela jako dítě
- František (28.09.1881 - ?)     - osud neznámý
- Terezie  (28.09.1881 - ?)     - osud neznámý
- Václav  (28.09.1884 - ?)     - vzal si Marií Krůzovou
- Marie   (25.06.1888 - 17.11.1911) - zemřela jako svobodná

Po svatbě se Pavel Cabal stal podruhem (nájemník bydlící v nájmu u sedláka) v Rakvicích. Pak s rodinou postupně žili v domech s čísly 132, 255 (z tohoto domu pocházela jeho manželka Mariana) a nakonec se někdy mezi lety 1879 až 1881 usadili v domě číslo 201. V roce 1866 zažil Pavel Cabal epidemii cholery, kterou do Rakvic přinesla pruská posádka vojáků. Na tuto epidemie cholery zemřelo 146 rakvických občanů.

V roce 1885 byla proti Pavlu Cabalovi, Janu Hrdličkovi a Janu Švástovi nařízena exekuce na pohledávku 128 zl a 30 kr. Jejich pozemek na „Trkmansku“ v hodnotě 300 zl, na pozemek v „Koziperku“ v hodnotě 160 zl a na stavební místo pro presshaus (lisovnu vína) v hodnotě 100 zl se tak dostalo do exekuční dražby, která měla proběhnout 30. září, 30. října a 30 listopadu 1885.

Pavel Cabal zemřel stářím dne 10.12.1911 v Rakvicích ve věku 72 let. Jeho manželka Mariana zemřela stářím dne 17.01.1924 v Rakvicích ve věku 80 let.

Dne 10.10.1891 se Celestině, tehdy svobodné dceři Pavla Cabala, narodil syn Maxmilián, otec nebyl uveden. Maxmilián zemřel o rok později dne 02.11.1892 na úbytě plic. Celestina se dne 27.11.1893 vzala Josefa Pavla Pohla. Jeho rodiče ji zaplatili školu a Celestina se vyučila porodní bábou. Tuto práci pak vykonávala prakticky až do konce svého života.

Pavel Cabal (02.01.1873 – 13.08.1951)

Pavel Cabal se narodil dne 02.01.1873 v Rakvicích v domě číslo 255 Pavlu Cabalovi a jeho manželce Marianě rozené Švástové. Dne 16.11.1896 se Pavel Cabal oženil s Marií Vaculovičovou (30.07.1877 – 06.10.1964) dcerou Františka Vaculoviče z Lužic, která již nějakou dobu sloužila v hospodě v Rakvicích. Pavel Cabal měl s manželkou Marií celkem deset dětí:

- Anastázie (21.04.1898 - 13.08.1979) - vzala si Josefa Koláčka
- Anděla  (21.05.1899 - 15.08.1899) - zemřela jako dítě
- Anděla  (13.06.1901 - 23.10.1986) - vzala si Františka Hochmana
- Josef   (06.02.1904 - 11.08.1904) - zemřel jako dítě
- Josef   (18.03.1906 - 07.08.1972) - vzal si Bohumíru ????
- Stanislav (10.04.1908 - 05.11.1974) - vzal si Růženu Osičkovou
- Vilém   (22.05.1910 - 10.05.1991) - vzal si Anežku Stehlíkovou
- František (31.05.1912 - 12.02.2004) - vzal si Annu Netíkovou
- Karel   (28.07.1915 - 06.11.2004) - vzal si Barboru Suchánkovou
- Jaroslav (20.01.1922 - 22.02.1976) - vzal si Barboru Hajdovou

Do svatby bydlel s rodiči v domě číslo 201, po svatbě se s manželkou přestěhoval do domu číslo 82. Asi v roce 1904 se s rodinou znovu přestěhoval tentokrát do domu číslo 303 (neodpovídá dnešnímu číslu, původně stál ve dvoře domu číslo 101), kde žili až do roku 1915. Následně se s rodinou přestěhoval do domu číslo 215. V roce 1904 Pavel Cabal pracoval jako dělník, později (dle vyprávění) pracoval také jako hospodář u žida Hermanna Spitze v Rakvicích.

Pavel Cabal se svou manželkou Marií a dětmi asi kolem roku 1913 Pavel Cabal se svou manželkou Marií a dětmi asi kolem roku 1913

Po vypuknutí I. světové války, byl Pavel Cabal dne 17.04.1915 odveden k 99. pěšího pluku (Infanterieregiment Nr. 99) Rakousko-Uherské armády. Od května 1915 do února 1916 byl ve znojmě u 99. pěšího pluku, kde nejprve absolvoval výcvik a poté zde byl jako střelec v týlu. Koncem února 1916 byl přesunut na východní frontu jako střelec 99. pěšího pluku. Asi v době od 5. května do 16. června 1916 stanul v bitvě u Kolky (západní část dnešní Ukrajiny), kde byl 16. června 1916 vážně zraněn a zajat ruskou armádou. Poslední velitelé jeho praporu byli kapitáni Dietrich a Kryštof.

V době od 16. června do 28. září 1916 byl jako zajatec léčen se zraněním levého stehna v nemocnici v Kyjevě, v Moskvě a nakonec v Nižnij Novgorodě (dnešní Rusko). Po rekonvalescenci byl v zadržovacím táboře v Nižnij Novgorodě. Posléze byl vyměněn švédským Červeným křížem. V ruském zajetí byl od 16. června 1916 do 22. září 1917. Z vojenské služby byl propuštěn v únoru 1918 jako válečný invalida.

Zmínka o Pavlu Cabalovi je také v seznamu ztrát ze dne 01.02.1917, kde je uvedeno, že byl zraněn, zajat a následně převezen do evakuační nemocnice č.32 v Nižnij Novgorodu. Ve Vojenském ústředním archivu Praha se bohužel žádné vojenské osobní spisy Pavla Cabala nedochovaly. Od roku 1919 pobíral invalidní důchod 117 korun měsíčně od Státního úřadu pro válkou poškozené.

Pavel Cabal zemřel v Rakvicích v pondělí 13.08.1951 na selhání srdce. Jeho manželka Marie dožívala v Rakvicích v domě číslo 382 a zemřela dne 06.10.1964 na povšechné kornatění cév.

Brzy doplním další informace…

rodcabal.txt · Poslední úprava: 2018/09/15 14:13 autor: jakubcabal