Historie obce Rakvice

Web Jakuba Cabala o historii obce Rakvice a okolí

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cholera_1866

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

cholera_1866 [2016/01/22 13:50]
jakubcabal
cholera_1866 [2016/07/06 12:48]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Epidemie cholery v Rakvicích v roce 1866 ====== 
  
-Poměrně klidnou druhou polovinu 19. století narušila v roce 1866 prusko-rakouská válka. Několik tehdejších rakvických občanů muselo narukovat a bojovat v této válce za rakouskou armádu. Posledním rakvickým pamětníkem této války byl František Cabal, který se z této války se vrátil jako invalida s průstřelem plíce. Zemřel v roce 1927 ve věku 84 let.  
- 
-Obcí Rakvice v tom roce prošla rakouská i pruská armáda. Tehdejší obyvatelé Rakvic se o všechny vojáky museli postarat a zajistit dostatek jídla, zásob a přístřeší. Celkové válečné škody v Rakvicích byly tehdy vyčísleny na 1125 zl, ale to nejhorší mělo teprve přijít. 
- 
-Pruská vojenská posádka 3. dělostřelecké brigády byla v Rakvicích usazena ve dnech 17. až 30. července. Ve válkách se snadno šíří nemoci a ani tehdy tomu nebylo jinak. Znenadání se objevila cholera a začala se rychle šířit. Už den po odchodu první vojenské posádky (31. července 1866) zemřela Veronika Chrástková,​ první oběť cholery z řad rakvických občanů. Následně 3. srpna 1866 zemřeli na choleru Kateřina Režná a Mariana Bečičková. Ještě ten stejný den do Rakvic přišla druhá pruská vojenská posádka 2. gardového pluku, která v Rakvicích setrvala do 8. srpna. Dne 6. srpna zemřel pruský voják Julius Köpke z 2. gardového pluku. 
- 
-Od 31. července 1866 do 20. září 1866 zemřelo na choleru celkem 146 rakvických občanů. Zemřelých bylo tolik, že rakvický hřbitov nestačil, proto bylo rozhodnuto o vytvoření hromadného hrobu na odlehlém místě za panským dvorem. Poslední obětí cholery se stala Kateřina Blažková dne 20. září 1866. Tehdejší rakvický farář František Millín zapsal k této tragedii následující:​ 
- 
->//"​Po tuto dobu jsem byl stále na nohou, částečně abych na onemocnělé dohlížel, částečně abych zemřelé pochovával. Denně bylo 5 až 7 pohřbů. Tam, kde se nestačilo zemřelé pochovávat,​ byli přenášeni na hromadu a pak odváženi k pohřbení. V případech,​ kde se nebylo možno rozloučit se zemřelými,​ zajistila obec, aby od rána do 10 hodin večer byl před kostelem k dispozici jeden vůz k odvozu mrtvol."//​ 
- 
-===== Seznam obětí epidemie cholery v Rakvicích v roce 1866 ===== 
-<​code>​ 
-#####################################################​ 
-SEZNAM OBĚTÍ EPIDEMIE CHOLERY V RAKVICÍCH V ROCE 1866 
-#####################################################​ 
- 
-30. červenec 1866: 
------------------- 
-Veronika Chrástková,​ 20 let 
- 
-3. srpna 1866: 
--------------- 
-Kateřina Režná, 2 roky 
-Mariana Bečičková,​ 53 let 
- 
-5. srpna 1866: 
--------------- 
-Mariana Jilková, 11 let 
-Jakub Vajbar, 6 let 
- 
-6. srpna 1866: 
--------------- 
-Julius Köpke, 22 let, pruský voják 
-J. Bejentik, 75 let 
-Anna Vajbarová, 14 let 
-Mariana Schemorová,​ 2 roky 
-Mariana Režná, 4 roky 
- 
-7. srpna 1866: 
--------------- 
-Václav Osička, 39 let 
-Františka Vajbarová, 6 let 
-Václav Kocourek, 3 roky 
-Jan Režný, 6 let 
- 
-8. srpna 1866: 
--------------- 
-Fabián Filípek, 16 let 
-František Filípek, 7 let 
-Františka Malinková, 5 let 
-Kateřina Papežová, 25 let 
-Kateřina Vranovská, 32 let 
-Jan Papež, 1 rok 
-Jakub Kocourek, 1 rok 
-Kateřina Vajbarová, 1 rok 
- 
-9. srpna 1866: 
--------------- 
-Jan Hanslik, 10 let 
-Mariana Vranovská, 54 let 
-L. Vajbarová, 36 let 
-Václav Medek, 58 let 
-Františka Mittagová, 18 let 
- 
-10. srpna 1866: 
---------------- 
-Josef Foukal, 15 let 
-Anna Malinková, 29 let 
-Magdalena Kamenská, 26 let 
- 
-11. srpna 1866: 
---------------- 
-Jan Průdek, 3 roky 
-Jiří Papež, 3 roky 
-Verokika Filípková,​ 61 let 
-Mariana Malinková, 8 let 
-Magdalena Kocourková,​ 24 let 
-Anna Režná, 37 let 
- 
-12. srpna 1866: 
---------------- 
-Magdalena Bednaříková,​ 18 let 
-Jakub Režný, 2 roky 
-Josef Schemora, 38 let 
-Fabián Krůza, 52 let 
-Tomáš Hanslík, 40 let 
-Jana Režná, 3 měsíce 
-Veronika Foukalová, 63 let 
-Ferdinand Průdek, 43 let 
- 
-13. srpna 1866: 
---------------- 
-Magdalena Hitzlová, 9 let 
-Terezie Teturová, 22 let 
-Mariana Jílková, 43 let 
-Václav Suchyňa, 56 let 
-Veronika Turečková,​ 45 let 
-Martin Filípek, 71 let 
-Anna Dvořáková,​ 7 let 
-Martin Říha, 63 let 
-Jan Průdek, 1 rok 
-???? Suchyňa, 57 let 
-Kateřina Suchyňová,​ 52 let 
- 
-14. srpna 1866: 
---------------- 
-Jakub Malinka, 70 let 
-Terezie Cibulová, 7 let 
-Anna Turečková,​ 65 let 
-Jakub Foukal, 19 let 
-Antonín Derka, 47 let 
-Václav Filípek, 1 rok 
- 
-15. srpna 1866: 
---------------- 
-Františka Turečková,​ 53 let 
-Kateřina Bednaříková,​ 50 let 
-Kateřina Česalová, 41 let 
-Tomáš Lukeš, 4 roky 
- 
-16. srpna 1866: 
---------------- 
-Františka Zapletalová,​ 25 let 
-Mariana Kinická, 27 let 
-Tomáš Mittag, 65 let 
-Jan Minařík, 29 let 
-Magdalena Teturová, 12 let 
-Josef Papež, 37 let 
-Jan Cibula, 18 let 
-Jakub Suchyňa, 7 let 
- 
-17. srpna 1866: 
---------------- 
-L. Štefka, 48 let 
-Jan Bystřický,​ 11 let 
-Václav Česal, 8 let 
-Jakub Filípek, 12 let 
-Daniel Mrštík, 7 let 
-František Malinka, 29 let 
-Mariana Pichlerová,​ 2 roky 
-Václav Herauf, 36 let 
- 
-18. srpna 1866: 
---------------- 
-Josef Filípek, 25 let 
-Mariana Novotná, 75 let 
-Václav Lukeš, 14 let 
-Kateřina Mináříková,​ 25 let 
-Tomáš Hromádka, 42 let 
-Františka Šlolingerová,​ 80 let 
-Josef Lukeš, 6 měsíců 
- 
-19. srpna 1866: 
---------------- 
-Viktorie Bauchová, 42 let 
-Veronika Prudíková,​ 7 let 
-František Hájek, 50 let 
-Kateřina Průdková, 32 let 
-Veronika Kamenská, 34 let 
-Kateřina Režná, 72 let 
-Františka Štefková, 7 měsíců 
- 
-20. srpna 1866: 
---------------- 
-Jan Čechák, 45 let 
-František Štefka, 5 let 
-Ferdinand Průdek, 7 měsíců 
- 
-21. srpna 1866: 
---------------- 
-František Jánošek, 11 let 
-Marie Čecháková,​ 33 let 
-Magdalena Papežová, 56 let 
-Josefa Hudečková,​ 47 let 
-Marie Průdková, 60 let 
- 
-22. srpna 1866: 
---------------- 
-Václav Menšík, 63 let 
-Martin Cibula, 47 let 
-V. Minaříková,​ 50 let 
-Anna Štorková, 15 let 
- 
-23. srpna 1866: 
---------------- 
-Matyáš Jílek, 64 let 
-Františka Havránková,​ 14 let 
-Jan Papež, 56 let 
-Jakub Dudek, 2 roky 
-E. Láníčková,​ 2 roky 
-Marie Horáková, 7 let 
- 
-24. srpna 1866: 
---------------- 
-Marie Nečasová, 8 let 
-Marie, Tesárková,​ 13 let 
-Veronika Hrdinová, 31 let 
- 
-25. srpna 1866:  
---------------- 
-Františka Bednaříková,​ 47 let 
-Anna Růžičková,​ 56 let 
-Martin Průdek, 40 let 
- 
-26. srpna 1866: 
---------------- 
-Magdalena Micagalová,​ 59 let 
- 
-27. srpna 1866: 
---------------- 
-Jan Hrdina, 4 měsíce 
-Jan Bednařík, 22 let 
-Kateřina Nejedlíková,​ 18 let 
- 
-28. srpna 1866: 
---------------- 
-Josef Buchta, 68 let 
- 
-30. srpna 1866: 
---------------- 
-Magdalena Hádlová, 1 měsíc 
-Jakub Dudek, 38 let 
- 
-31. srpna 1866: 
---------------- 
-Mariana Jáchymková,​ 64 let 
-Terezie Hajdová, 18 let 
-Jan Roháč, 58 let 
-Mariana Hajdová, 48 let 
-Terezie Krůzová, 11 měsíců 
-Magdalena Ferbarová, 9 let 
-František Rotter, 1 měsíc 
- 
-1. září 1866: 
-------------- 
-Anna Foukalová, 63 let 
-Jan Vranovský, 14 let 
- 
-3. září 1866: 
-------------- 
-Martin Krčka, 50 let 
- 
-4. září 1866: 
-------------- 
-Josef Vranovský, 8 let 
- 
-5. září 1866: 
-------------- 
-Mariana Hrdinová, 31 let 
-Jakub Kamenský, 2 měsíce 
- 
-10. září 1866: 
--------------- 
-Magdalena Režná, 1 měsíc 
-Mariana Krmíčková,​ 2 roky 
- 
-13. září 1866: 
--------------- 
-Josef Obhlídal, 9 dnů 
- 
-14. září 1866: 
--------------- 
-Tomáš Kamenský, 37 let 
- 
-16. září 1866: 
--------------- 
-Pavel Minařík, 4 roky 
- 
-17. září 1866: 
--------------- 
-???? Kamenská, 11 let 
- 
-18. září 1866: 
--------------- 
-Jan Minařík, 10 let 
- 
-20. září 1866: 
--------------- 
-Kateřina Blažková, 9 měsíců 
- 
----------------------------------------------------------------------- 
-Na epidemii cholery zemřelo celkem 146 občanů Rakvic a 1 pruský voják. 
----------------------------------------------------------------------- 
- 
-Tento seznam sestavil Jakub Cabal v roce 2016. 
-</​code>​ 
- 
----- 
-Zdroje: 
-  * [[http://​actapublica.eu/​matriky/​brno/​prohlizec/​signatura/?​strana=1&​signatura=3334|MZA Brno, E 67, sign. 3334. Matrika zemřelých Rakvice 1831–1867.]] 
-  * SOkA Břeclav, C 60, Kronika obce Rakvice 1919-1970 
-  * KORDIOVSKÝ,​ Emil a spol. Rakvice. Nakladatelství FPO, 2003. ISBN 80-868-1000-3. 
-  * VAJBAR, Miroslav. Rakvice: Školní výlet 1936. Obec Rakvice, 2014. ISBN 978-80-905175-3-0. 
cholera_1866.txt · Poslední úprava: 2020/02/07 22:05 (upraveno mimo DokuWiki)