Historie obce Rakvice

Web Jakuba Cabala o historii obce Rakvice a okolí

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


historicke_mapy

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

historicke_mapy [2020/02/07 22:05] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Historické mapy ======
  
 +Na této stránce najdete odkazy na různé historické mapy nebo části map, na kterých jsou alespoň trochu zobrazeny Rakvice. Odkazy jsou seřazeny od nejstarších map po nejmladší mapy.
 +
 +**Fabriciova mapa Moravy**
 +  * Měřítko: 1:370000
 +  * Rok vzniku: 1575
 +  * Odkaz: [[http://​www.staremapy.cz/​antos/​zoomify/​fabricius.html|Fabriciova mapa Moravy z roku 1575]]
 +
 +**Müllerova mapa Moravy**
 +  * Měřítko: cca 1:180000
 +  * Rok vzniku: 1716
 +  * Odkaz: [[http://​oldmaps.geolab.cz/​map_viewer.pl?​z_height=520&​lang=cs&​z_width=1200&​z_newwin=1&​map_root=mul&​map_region=mo&​map_list=m015|Müllerovo mapování – Morava, mapový list č.15]]
 +
 +**Mapa kostelů – Podivín a okolí**
 +  * Měřítko: neznáme
 +  * Rok vzniku: 1722
 +  * Odkaz: [[http://​veduty.bach.cz/​veduty/​pages/​zoomify.jsp?​page=0&​entityRef=%28%5En%29%28%28%28localArchiv%2C%5En%2Chot_%29%28unidata%29%29%28158277%29%29|Mapa kostelů, příloha dopisu z farnosti Podivín]]
 +
 +**I. vojenské mapování**
 +  * Měřítko: 1:28800
 +  * Rok vzniku: 1764 až 1768
 +  * Odkaz: [[http://​oldmaps.geolab.cz/​map_viewer.pl?​z_height=520&​lang=cs&​z_width=1200&​z_newwin=1&​map_root=1vm&​map_region=mo&​map_list=m113|I. vojenské (josefské) mapování – Morava, mapový list č.113]]
 +
 +**Stabilní katastr**
 +  * Měřítko: 1:2880
 +  * Rok vzniku: 1827
 +  * Odkaz: [[http://​www.mza.cz/​indikacniskici/​index.php#​show:​MOR219018270|Stabilní katastr – indikační skici – Rakvice – MOR219018270]]
 +
 +**II. vojenské mapování**
 +  * Měřítko: 1:28800
 +  * Rok vzniku: 1836 až 1852
 +  * Odkaz: [[http://​mapy.cz/​19stoleti?​x=16.8172925&​y=48.8579396&​z=13&​l=0|Mapy.cz – II. vojenské mapování – Františkovo]]
 +
 +**Stabilní katastr (aktualizace 1876)**
 +  * Měřítko: 1:2880
 +  * Rok vzniku: 1876
 +  * Odkaz: [[http://​www.mza.cz/​indikacniskici/​index.php#​show:​MOR219018760|Stabilní katastr – indikační skici – Rakvice – MOR219018760]]
 +
 +**III. vojenské mapování**
 +  * Měřítko: 1:28800
 +  * Rok vzniku: 1876 až 1878
 +  * Odkaz: [[http://​archivnimapy.cuzk.cz/​topo3v25/​4457/​4457-007_index.html|III. vojenské mapování – Františko-josefské (toposekce)]]
 +
 +**Stabilní katastr (aktualizace 1895)**
 +  * Měřítko: 1:2880
 +  * Rok vzniku: 1895
 +  * Odkaz: [[http://​www.mza.cz/​indikacniskici/​index.php#​show:​MOR219018950|Stabilní katastr – indikační skici – Rakvice – MOR219018950]]
 +
 +**III. vojenské mapování (reambulace 1932)**
 +  * Měřítko: 1:28800
 +  * Rok vzniku: 1932
 +  * Odkaz: [[http://​archivnimapy.cuzk.cz/​topo3v25/​4457/​4457-008_index.html|III. vojenské mapování (toposekce) – reambulace 1932]]
historicke_mapy.txt · Poslední úprava: 2020/02/07 22:05 (upraveno mimo DokuWiki)