Historie obce Rakvice

Web Jakuba Cabala o historii obce Rakvice a okolí

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


osobnosti

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
osobnosti [2016/12/14 19:44]
jakubcabal
osobnosti [2016/12/14 20:54]
jakubcabal
Řádek 1: Řádek 1:
 +<WRAP justify>
 ====== Významné osobnosti ====== ====== Významné osobnosti ======
  
 ===== JUDr. Hubert Režný (19xx – 15. 03. 1997) ===== ===== JUDr. Hubert Režný (19xx – 15. 03. 1997) =====
  
-<WRAP justify>​ +Byl moudrým a~vzdělaným člověkem, který zaujímá čelné místo v~galerii významných rakvických osobností. Působil jako právník na ministerstvu práce a~sociálních věcí, kde zpracoval řadu odborných pojednání. 
-Byl moudrým a vzdělaným člověkem, který zaujímá čelné místo v galerii významných rakvických osobností. ​ Působil jako právník na ministerstvu práce a sociálních věcí, kde zpracoval řadu odborných pojednání. +Po odchodu do důchodu opustil Prahu a~vrátil se s~manželkou, rozenou Veverkovou a~původem rovněž Rakvičankou,​ do svého rodiště. Tam našel vášnivou zálibu ​v~historii. Sám pamětník zašlých časů začal vyhledávat informace od svých stejně starých přátel a~průběžně studovat literaturu ​v~Moravské ​zemské knihovně i~písemnosti ​v~Moravském ​zemském archivu a~ve Státním okresním archivu ​v~Břeclavi se sídlem v~Mikulově. 
-Po odchodu do důchodu opustil Prahu a vrátil se s manželkou, rozenou Veverkovou a původem rovněž Rakvičankou,​ do svého rodiště. Tam našel vášnivou zálibu ​v historii. Sám pamětník zašlých časů začal vyhledávat informace od  svých stejně starých přátel a průběžně studovat literaturu ​v Moravské ​zemské knihovně i písemnosti ​v Moravském ​zemském archivu a ve Státním okresním archivu ​v Břeclavi se sídlem v Mikulově. +Dosažené pracovní výsledky publikoval jednak ​v~samostatné ​knižní monografii a~v~několika statích (v~ročence Jižní Morava), jednak ​v~mnoha ​populárně naučných příspěvcích a~životopisných medailonech (v~Rakvickém ​zpravodaji). Tato publikační činnost byla pro obecné povědomí nejenom zajímavá, ale i~přínosná,​ a~těšila se proto velmi příznivému zájmu a~odezvě u~místní čtenářské veřejnosti. 
-Dosažené pracovní výsledky publikoval jednak ​v samostatné ​knižní monografii a v několika statích (v ročence Jižní Morava), jednak ​v mnoha ​populárně naučných příspěvcích a životopisných medailonech (v Rakvickém ​zpravodaji). Tato publikační činnost byla pro obecné povědomí nejenom zajímavá, ale i přínosná,​ a těšila se proto velmi příznivému zájmu a odezvě u místní čtenářské veřejnosti  +Náš protagonista zemřel uprostřed pilné badatelské práce a~publicistické aktivity. Zamyšlení nad jeho životem a~dílem připomněl nekrolog ​z~pera ​P.~Suchánka, uveřejněný v~Rakvickém zpravodaji (Za panem doktorem, 1996, č.~1, s.~2).
-Náš protagonista zemřel uprostřed pilné badatelské práce a publicistické aktivity. Zamyšlení nad jeho životem a dílem připomněl nekrolog ​z pera ​P. Suchánka, uveřejněný v  Rakvickém zpravodaji (Za panem doktorem, 1996, č. 1, s. 2). +
-</​WRAP>​+
    
 Soupis vlastivědných prací JUDr. Huberta Režného: Soupis vlastivědných prací JUDr. Huberta Režného:
Řádek 53: Řádek 52:
   * Vinohradnictví v Rakvicích. RZ 1989, č. 3, s. 5-10.   * Vinohradnictví v Rakvicích. RZ 1989, č. 3, s. 5-10.
   * Volby. RZ 1990, č. 1, s. 8-13.   * Volby. RZ 1990, č. 1, s. 8-13.
 +
 +</​WRAP>​
osobnosti.txt · Poslední úprava: 2020/02/07 22:05 (upraveno mimo DokuWiki)