Historie obce Rakvice

Web Jakuba Cabala o historii obce Rakvice a okolí

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


osobnosti

Toto je starší verze dokumentu!


Významné osobnosti

JUDr. Hubert Režný (19xx – 15. 03. 1997)

Byl moudrým a vzdělaným člověkem, který zaujímá čelné místo v galerii významných rakvických osobností. Působil jako právník na ministerstvu práce a sociálních věcí, kde zpracoval řadu odborných pojednání. Po odchodu do důchodu opustil Prahu a vrátil se s manželkou, rozenou Veverkovou a původem rovněž Rakvičankou, do svého rodiště. Tam našel vášnivou zálibu v historii. Sám pamětník zašlých časů začal vyhledávat informace od svých stejně starých přátel a průběžně studovat literaturu v Moravské zemské knihovně i písemnosti v Moravském zemském archivu a ve Státním okresním archivu v Břeclavi se sídlem v Mikulově. Dosažené pracovní výsledky publikoval jednak v samostatné knižní monografii a v několika statích (v ročence Jižní Morava), jednak v mnoha populárně naučných příspěvcích a životopisných medailonech (v Rakvickém zpravodaji). Tato publikační činnost byla pro obecné povědomí nejenom zajímavá, ale i přínosná, a těšila se proto velmi příznivému zájmu a odezvě u místní čtenářské veřejnosti. Náš protagonista zemřel uprostřed pilné badatelské práce a publicistické aktivity. Zamyšlení nad jeho životem a dílem připomněl nekrolog z pera P. Suchánka, uveřejněný v Rakvickém zpravodaji (Za panem doktorem, 1996, č. 1, s. 2).

Soupis vlastivědných prací JUDr. Huberta Režného:

 • Alois Mrštík a Rakvice. RZ 1988, č. 4, s. 10-14.
 • Alois Mrštík v Rakvicích. JM 28, 1992, sv. 31, s. 260-267.
 • Císařský dvůr a palírna. RZ 1996, č. 3, s. 10-11.
 • František Vlastimil Průdek – účastník revoluce 1848. JM 26, 1990, sv. 29, s. 263-269.
 • František Vlastimil Průdek – verbovník. RZ 1995, č. 3, s. 6-7.
 • Habáni v Rakvicích. RZ 1993, č. 1, s. 6-9; č. 2, s. 3-5.
 • Hody, mrskolínci a vejrostci. RZ 1995, č. 2, s. 3-5.
 • Hody před 115 lety. RZ 1991, č. 2, s. 5-9.
 • Hotaři na hoře vinohradské. RZ 1990, č. 2, s. 13-15.
 • Kateřinské hody. RZ 1996, č. 4, s. 5.
 • Kniha přání a stížností. Malovaný kraj 32, 19096, č. 3, s. 11.
 • Místopis Rakvic a jejich obyvatelé. RZ 1996, č. 2, s. 3-5.
 • Myslivost v Rakvicích. RZ 1989, č. 4, s. 8-13.
 • Náměstí. RZ 1995, č. 3, s. 3-6.
 • Národnosti v Rakvicích. RZ 1995, č. 4, s. 4-5.
 • Název Rakvic a jejich pečeť. RZ 1990, č. 2, s. 8-12.
 • Něco o selství v Rakvicích. RZ 1992, č. 3, s. 4-6.
 • Obecní služebníci v Rakvicích. RZ 1991, č. 1, s. 6-11.
 • Pálavské zříceniny. RZ 1992, č. 1, s. 3-9.
 • Polní tratě v Rakvicích. RZ 1991, č. 4, s. 6-11.
 • Proměny. RZ 1987, č. 1, s. 8-9; č. 2, s. 11-13; č. 3, s. 8-10; č. 4, s. 8-10; 1988, č. 1, s. 6-9; č. 2, s. 5-8; č. 3, s. 5-9; č. 4, s. 6-10.
 • Prušáci v Rakvicích. RZ 1994, č. 3, s. 13.
 • Rakvice před 50 lety. RZ 1995, č. 1, s. 5-6.
 • Rakvice, války a válečná tažení. RZ 1992, č. 4, s. 6-9.
 • Rakvická jezera a tůně. RZ 1989, č. 2, s. 6-8.
 • Rakvické horní právo. RZ 1993, č. 3, s. 3-5; č. 4, s. 3-5.
 • Rakvické katastrální hranice. RZ 1996, č. 3, s. 12-13.
 • Rakvické osobnosti (F. V. Průdek, F. L. Fintajsl) RZ 1991, č. 1, s. 12-14; č. 3, s. 9-12); (J. E. Kornyšl, F. V. Průdek) RZ 1992, č. 4, s. 4; (Josef Krčka) RZ 1992, č. 1, s. 9-12); (J. Hajda) RZ 1991, č. 2, s. 10-14; (J. Hrdina) RZ 1992, č. 2, s. 9-11; (F. Kamenský) RZ 1993, č. 2, s. 8; (A. Kubíček) RZ 1992, č. 3, s. 7-8; (F. Pohanka) RZ 1992, č. 1, s. 3-5; (B. Opršal) RZ 1991, č. 4, s. 11-14; (Mikuláš Průdek) RZ 1993, č. 4, s. 6-7).
 • Rakvičan, který zažil VŘSR. RZ 1987, č. 4, s. 5-7.
 • Rakvičtí koryfejové. Liberec, Agentura IKA (1997). 171 s.
 • Rok 1866 v Rakvicích. RZ 1989, č. 1, s. 6-9.
 • Rybářství v Rakvicích. RZ 1996, č. 4, s. 6-7.
 • Rybníčky a Palestíny. RZ 1990, č. 1, s. 14-17.
 • Rychtáři, purkmistři, starostové. RZ 1989, č. 2, s. 10-14.
 • Studýnky a studně. RZ 1989, č. 3, s. 11-13.
 • Sváteční odívání Rakvičanů. RZ 1994, č. 2, s. 4-5; č. 3, s. 5-8; č. 4, s. 5-7.
 • Svědectví kronik a pamětníků. Podivínský zpravodaj 24, 1994, č. 1, s. 2-3.
 • Školství v Rakvicích. RZ 1994, č. 1, s. 3-5; č. 2, s. 2-3; č. 3, s. 3-5; č. 4, s. 3-4; 1995, č. 1, s. 7-8; č. 2, s. 5-6.
 • Tereziánský a josefinský katastr a Rakvice. RZ 1994, č. 1, s. 6-7.
 • Vinohradnictví v Rakvicích. RZ 1989, č. 3, s. 5-10.
 • Volby. RZ 1990, č. 1, s. 8-13.
osobnosti.1481745274.txt.gz · Poslední úprava: 2020/02/07 22:00 (upraveno mimo DokuWiki)