Historie obce Rakvice

Web Jakuba Cabala o historii obce Rakvice a okolí

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


rakvice

Obec Rakvice

Asi do 13. století existovalo nedaleko současných Rakvic poblíž toku Dyje slovanské sídliště. Z té doby máme několik nálezů slovanské keramiky. Přesný důvod zániku tohoto slovanského sídliště není znám, ale pravděpodobné k tomu došlo vlivem změn toku řeky Dyje. Začátkem 13. století se tak osídlení tehdejších obyvatel posunulo dál od řeky Dyje na místo, kde dnes leží obec Rakvice.

První písemná zmínka o obci Rakvice se datuje ke dni 6. listopadu 1248, tehdejší majitel statků v Rakvicích kníže Oldřich III. Korutanský daroval své čtyři statky čejkovickým templářům. V roce 1292 je jako rychtář v Rakvicích uváděn Bertold a v roce 1361 rychtář Hanuš. Když byl templářský řád v roce 1312 papežem zrušen, tak Rakvice zůstali zeměpanským lénem.

 I. vojenské mapování (výřez z mapového listu č. 113) - Rakvice a okolí asi v roce 1764

Bude postupně dopsáno…


Zdroje:

  • SOkA Břeclav, C 60, Kronika obce Rakvice 1919–1970
  • KORDIOVSKÝ, Emil a spol. Rakvice. Nakladatelství FPO, 2003. ISBN 80-868-1000-3.
  • © 1st Military Survey, Section No. 113, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna
  • © Laboratoř geoinformatiky Univerzita J.E. Purkyně - http://www.geolab.cz
  • © Ministerstvo životního prostředí ČR - http://www.env.cz
rakvice.txt · Poslední úprava: 2020/02/07 22:05 (upraveno mimo DokuWiki)