Historie obce Rakvice

Web Jakuba Cabala o historii obce Rakvice a okolí

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


rakvice

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
rakvice [2016/01/10 23:19]
jakubcabal vytvořeno
rakvice [2016/01/22 14:05]
jakubcabal
Řádek 3: Řádek 3:
 Asi do 13. století existovalo nedaleko současných Rakvic poblíž toku Dyje slovanské sídliště. Z té doby máme několik nálezů slovanské keramiky. Přesný důvod zániku tohoto slovanského sídliště není znám, ale pravděpodobné k tomu došlo vlivem změn toku řeky Dyje. Začátkem 13. století se tak osídlení tehdejších obyvatel posunulo dál od řeky Dyje na místo, kde dnes leží obec Rakvice. Asi do 13. století existovalo nedaleko současných Rakvic poblíž toku Dyje slovanské sídliště. Z té doby máme několik nálezů slovanské keramiky. Přesný důvod zániku tohoto slovanského sídliště není znám, ale pravděpodobné k tomu došlo vlivem změn toku řeky Dyje. Začátkem 13. století se tak osídlení tehdejších obyvatel posunulo dál od řeky Dyje na místo, kde dnes leží obec Rakvice.
  
-První písemná zmínka o obci Rakvice se datuje ke dni 6. listopadu 1248, tehdejší majitel statků v Rakvicích kníže ​[[https://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Old%C5%99ich_III._Korutansk%C3%BD|Oldřich III. Korutanský]] daroval své čtyři statky čejkovickým templářům. V roce 1292 je jako rychtář v Rakvicích uváděn Bertold a v roce 1361 rychtář Hanuš. Když byl templářský řád v roce 1312 papežem zrušen, tak Rakvice zůstali zeměpanským lénem.+První písemná zmínka o obci Rakvice se datuje ke dni 6. listopadu 1248, tehdejší majitel statků v Rakvicích kníže Oldřich III. Korutanský daroval své čtyři statky čejkovickým templářům. V roce 1292 je jako rychtář v Rakvicích uváděn Bertold a v roce 1361 rychtář Hanuš. Když byl templářský řád v roce 1312 papežem zrušen, tak Rakvice zůstali zeměpanským lénem. 
 + 
 +{{ :​mapa_rakvice_1764_web.jpg?​500 | I. vojenské mapování (výřez z mapového listu č. 113) - Rakvice a okolí asi v roce 1764}}
  
 //Bude postupně dopsáno...//​ //Bude postupně dopsáno...//​
 +
 +----
 +Zdroje:
 +  * SOkA Břeclav, C 60, Kronika obce Rakvice 1919–1970
 +  * KORDIOVSKÝ,​ Emil a spol. Rakvice. Nakladatelství FPO, 2003. ISBN 80-868-1000-3.
 +  * © 1st Military Survey, Section No. 113, Austrian State Archive/​Military Archive, Vienna
 +  * © Laboratoř geoinformatiky Univerzita J.E. Purkyně - [[http://​www.geolab.cz]]
 +  * © Ministerstvo životního prostředí ČR - [[http://​www.env.cz]]
 +
rakvice.txt · Poslední úprava: 2020/02/07 22:05 (upraveno mimo DokuWiki)