Historie obce Rakvice

Web Jakuba Cabala o historii obce Rakvice a okolí

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


rakvice

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

rakvice [2016/01/22 13:24]
jakubcabal
rakvice [2016/07/06 12:48]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Obec Rakvice ====== 
- 
-Asi do 13. století existovalo nedaleko současných Rakvic poblíž toku Dyje slovanské sídliště. Z té doby máme několik nálezů slovanské keramiky. Přesný důvod zániku tohoto slovanského sídliště není znám, ale pravděpodobné k tomu došlo vlivem změn toku řeky Dyje. Začátkem 13. století se tak osídlení tehdejších obyvatel posunulo dál od řeky Dyje na místo, kde dnes leží obec Rakvice. 
- 
-První písemná zmínka o obci Rakvice se datuje ke dni 6. listopadu 1248, tehdejší majitel statků v Rakvicích kníže Oldřich III. Korutanský daroval své čtyři statky čejkovickým templářům. V roce 1292 je jako rychtář v Rakvicích uváděn Bertold a v roce 1361 rychtář Hanuš. Když byl templářský řád v roce 1312 papežem zrušen, tak Rakvice zůstali zeměpanským lénem. 
- 
-{{ :​mapa_rakvice_1764_web.jpg?​500 | I. vojenské mapování (výřez z mapového listu č. 113) - Rakvice a okolí asi v roce 1764}} 
- 
-//Bude postupně dopsáno...//​ 
- 
----- 
-Zdroje: 
-  * © 1st Military Survey, Section No. 113, Austrian State Archive/​Military Archive, Vienna 
-  * © Laboratoř geoinformatiky Univerzita J.E. Purkyně - [[http://​www.geolab.cz]] 
-  * © Ministerstvo životního prostředí ČR - [[http://​www.env.cz]] 
  
rakvice.txt · Poslední úprava: 2020/02/07 22:05 (upraveno mimo DokuWiki)