Historie obce Rakvice

Web Jakuba Cabala o historii obce Rakvice a okolí

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


rakvice

Toto je starší verze dokumentu!


Obec Rakvice

Asi do 13. století existovalo nedaleko současných Rakvic poblíž toku Dyje slovanské sídliště. Z té doby máme několik nálezů slovanské keramiky. Přesný důvod zániku tohoto slovanského sídliště není znám, ale pravděpodobné k tomu došlo vlivem změn toku řeky Dyje. Začátkem 13. století se tak osídlení tehdejších obyvatel posunulo dál od řeky Dyje na místo, kde dnes leží obec Rakvice.

První písemná zmínka o obci Rakvice se datuje ke dni 6. listopadu 1248, tehdejší majitel statků v Rakvicích kníže Oldřich III. Korutanský daroval své čtyři statky čejkovickým templářům. V roce 1292 je jako rychtář v Rakvicích uváděn Bertold a v roce 1361 rychtář Hanuš. Když byl templářský řád v roce 1312 papežem zrušen, tak Rakvice zůstali zeměpanským lénem.

 I. vojenské mapování (výřez z mapového listu č. 113) - Rakvice a okolí asi v roce 1764

Bude postupně dopsáno…


Zdroje:

  • © 1st Military Survey, Section No. 113, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna
  • © Laboratoř geoinformatiky Univerzita J.E. Purkyně - http://www.geolab.cz
  • © Ministerstvo životního prostředí ČR - http://www.env.cz
rakvice.1453465482.txt.gz · Poslední úprava: 2020/02/07 22:00 (upraveno mimo DokuWiki)