Historie obce Rakvice

Web Jakuba Cabala o historii obce Rakvice a okolí

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skola

Škola

Nejstarší zmínka o škole v Rakvicích se dochovala z roku 1692, kdy se kupní smlouva o prodeji hodonínského panství zmiňuje o tom, že v Rakvicích je obnoven kostel a škola. Avšak škola v Rakvicích mohla existovat již mnohem dříve. V dřívějších dobách školy vznikali při farách. Je tedy možné, že škola v Rakvicích vznikla již po povýšení kaple sv. Ondřeje na farní kostel olomouckým biskupem Stanislavem I. Thurzo, které se událo dne 10. ledna 1503.

Důležitým milníkem školství v českých zemí bylo vydání všeobecného školního řádu koncem roku 1774 v rámci reforem císařovny Marie Terezie. Tento řád mimo jiné stanovil všeobecnou vzdělávací povinnost pro dívky a chlapce ve věku 6 až 12 let.

Prvním doloženým učitelem byl kolem roku 1750 Libor Hlaváček, který vyučoval až do svého stáří. V roce 1784 byl vystřídán Janem Schleyerem ze Staroviček, který zavedl výuku podle všeobecného školního řádu. Jan Schleyer zemřel 6. května 1806 a novým učitelem se stal jeho syn Antonín Schleyer. O pár dnů později dne 15. května 1806 shořela původní budova školy, která stávala na náměstí mezi kostelem a obecní hospodou. Následující dva roky se vyučovalo v domě č. 5. Následně v roce 1808 byla na místě původní školy postavena nová školní budova s pouze jednou učebnou, které se koncem 19. století začalo říkat „stará škola“.

Další učebnu zřídila obec v roce 1868 v domě číslo 145, který stával vedle dnešní Besedy. V roce 1880 už ani tyto dvě třídy kapacitně nevyhovovaly. V té době bylo v Rakvicích 347 školáků. Podle nařízení okresní školní rady se obec rozhodla ke stavbě nové školní budovy se čtyřmi učebnami. Tato nová škola byla postavena za 16 330 zl na místě obecní hospody a kovárny. Slavnostně byla otevřena v září 1882.

V roce 1901 chodilo do čtvrté třídy přes 120 žáků, takže bylo rozhodnuto o vybudování přístavby, která byla dokončena v roce 1907. Celá budova měla nově šest učeben.

Bude postupně dopsáno…


Zdroje:

skola.txt · Poslední úprava: 2020/02/07 22:05 (upraveno mimo DokuWiki)