Historie obce Rakvice

Web Jakuba Cabala o historii obce Rakvice a okolí

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skola

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

skola [2016/01/10 21:44]
jakubcabal vytvořeno
skola [2016/07/06 12:48]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Škola ====== 
  
-Nejstarší zmínka o škole v Rakvicích se dochovala z roku 1692, kdy se kupní smlouva o prodeji hodonínského panství zmiňuje o tom, že v Rakvicích je obnoven kostel a škola. Avšak škola v Rakvicích mohla existovat již mnohem dříve. V dřívějších dobách školy vznikali při farách. Je tedy možné, že škola v Rakvicích vznikla již po povýšení kaple sv. Ondřeje na farní kostel olomouckým biskupem [[https://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Stanislav_I._Thurzo|Stanislavem I. Thurzo]], které se událo dne 10. ledna 1503. 
- 
-Důležitým milníkem školství v českých zemí bylo vydání všeobecného školního řádu koncem roku 1774 v rámci reforem císařovny [[https://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Marie_Terezie|Marie Terezie]]. Tento řád mimo jiné stanovil všeobecnou vzdělávací povinnost pro dívky a chlapce ve věku 6 až 12 let. 
- 
-Prvním doloženým učitelem byl kolem roku 1750 Libor Hlaváček, který vyučoval až do svého stáří. V roce 1784 byl vystřídán Janem Schleyerem ze Staroviček,​ který zavedl výuku podle všeobecného školního řádu. Jan Schleyer zemřel 6. května 1806 a novým učitelem se stal jeho syn Antonín Schleyer. O pár dnů později dne 15. května 1806 shořela původní budova školy, která stávala na náměstí mezi kostelem a obecní hospodou. Následující dva roky se vyučovalo v domě č. 5. Následně v roce 1808 byla na místě původní školy postavena nová školní budova, které se koncem 19. století začalo říkat "​stará škola"​. 
- 
-//Bude postupně dopsáno...//​ 
- 
----- 
-Zdroje: 
-  * [[http://​www.skolarakvice.cz/​objekty/​historie-skolstvi-v-rakvicich-do-r--1918.pdf|Miroslav Vajbar - HISTORIE ŠKOLSTVÍ V RAKVICÍCH (1.část)]] 
-  * [[https://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Marie_Terezie|Wikipedie - Marie Terezie]] 
skola.txt · Poslední úprava: 2020/02/07 22:05 (upraveno mimo DokuWiki)