Historie obce Rakvice

Web Jakuba Cabala o historii obce Rakvice a okolí

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skola

Toto je starší verze dokumentu!


Škola

Nejstarší zmínka o škole v Rakvicích se dochovala z roku 1692, kdy se kupní smlouva o prodeji hodonínského panství zmiňuje o tom, že v Rakvicích je obnoven kostel a škola. Avšak škola v Rakvicích mohla existovat již mnohem dříve. V dřívějších dobách školy vznikali při farách. Je tedy možné, že škola v Rakvicích vznikla již po povýšení kaple sv. Ondřeje na farní kostel olomouckým biskupem Stanislavem I. Thurzo, které se událo dne 10. ledna 1503.

Důležitým milníkem školství v českých zemí bylo vydání všeobecného školního řádu koncem roku 1774 v rámci reforem císařovny Marie Terezie. Tento řád mimo jiné stanovil všeobecnou vzdělávací povinnost pro dívky a chlapce ve věku 6 až 12 let.

Prvním doloženým učitelem byl kolem roku 1750 Libor Hlaváček, který vyučoval až do svého stáří. V roce 1784 byl vystřídán Janem Schleyerem ze Staroviček, který zavedl výuku podle všeobecného školního řádu. Jan Schleyer zemřel 6. května 1806 a novým učitelem se stal jeho syn Antonín Schleyer. O pár dnů později dne 15. května 1806 shořela původní budova školy, která stávala na náměstí mezi kostelem a obecní hospodou. Následující dva roky se vyučovalo v domě č. 5. Následně v roce 1808 byla na místě původní školy postavena nová školní budova, které se koncem 19. století začalo říkat „stará škola“.

Bude postupně dopsáno…


Zdroje:

skola.1452458647.txt.gz · Poslední úprava: 2020/02/07 22:00 (upraveno mimo DokuWiki)