Historie obce Rakvice

Web Jakuba Cabala o historii obce Rakvice a okolí

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


trkmansky_mlyn

Trkmanský Mlýn

Trkmanský mlýn (později nazývaný také jako „trkmanský starý dvůr“) stál přibližně na místě zaniklé vesnice Trutmanice. Tereziánský katastr zachycuje příjmy z mlýna v roce 1750: 16 zl a 14 kr z mlynářova bytu, 47 zl a 30 kr z mlýna. Trkmanský mlýn je zobrazen na mapě z I. vojenské mapovaní z let 1764 až 1768. V roce 1788 mlýn vlastnil Josef Brázda, k mlýnu tehdy náleželo 10 jiter pozemků s výnosem 77 zl.

 I. vojenské mapování (výřez z mapového listu č. 113) - Trkmanský mlýn v letech 1764 až 1768

V roce 1808 koupil mlýn Jakub Šiška od vrchnosti za 14940 zl. V roce 1821 se s vdovou Barborou Šiškovou oženil bohatý mlynář a svobodník Josef Kornyšl původem z Boskovštejna. Ten však zemřel v roce 1836 a mlýn zůstal v rukou vdovy Barbory a jejího syna Josefa Eduarda Kornyšla. V první polovině 19. století se začali vysoušet okolní rybníky a mlýnu klesaly výnosy. V roce 1846 uvádí Řehoř Volný, že okolní rybníky jsou již odvodněny a popisuje mlýn jako mlýn o čtvero složení. V roce 1857 mlýn prodal Josef Eduard Kornyšl velkostatku Velké Pavlovice. Mlýn následně sloužil jako obydlí pro čeleď, které pracovala na blízkém Trkmanském dvoře, který také patřil pod velkostatek Velké Pavlovice.

 Stabilní katastr - Trkmanský mlýn v roce 1876

Při osvobozování Rakvic během II. světové války ve dnech 14. až 15. dubna 1945 byl mlýn velmi silně poškozen. Podle kroniky obce Rakvice vypadal mlýn jako zřícenina a byl odsouzen ke svému zániku. Do té doby měl Trkmanský mlýn číslo popisné 211.


Zdroje:

  • SOkA Břeclav, C 60, Kronika obce Rakvice 1919–1970
  • HOSÁK, Ladislav. Dějiny městečka Velkých Pavlovic. Velké Pavlovice : Obecní rada, 1941.
  • © 1st Military Survey, Section No. 113, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna
  • © Laboratoř geoinformatiky Univerzita J.E. Purkyně - http://www.geolab.cz
  • © Ministerstvo životního prostředí ČR - http://www.env.cz
trkmansky_mlyn.txt · Poslední úprava: 2020/02/07 22:05 (upraveno mimo DokuWiki)